Triptieken

Hierbij staat het getal drie centraal. Maar voor alle duidelijkheid: de getallen twee, vier en vijf kunnen ook in de meerluiken een rol spelen.

Voor het gemak wordt hier vastgehouden aan de term “triptieken”.

Verhalend filmen wordt dit ook wel genoemd. Of anders: fotografisch filmen.

Vaak is er sprake van een “leading picture” die ondersteund wordt wordt door verschillende “sidekicks”.

De verschillende foto’s zijn in ieder geval aan elkaar gerelateerd en staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. Er is sprake van een onderlinge verwantschap.

Het betreft een nieuwe vorm van fotograferen cq vertellen.