Wereld gezichten

Op deze pagina zijn mensen uit vele landen afgebeeld; zogezegd “people from all over the world”.
Ik wil zo de verbondenheid van de mensheid tonen. Zoveel verschillen zijn er in essentie niet, vind ik.
Of misschien toch wel………

Het is maar hoe je kijkt. Immers: we zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn.
Door de globalisatie van onze wereld zijn we zo enorm op elkaar aangewezen. Alleen door op de overeenkomsten te letten kunnen we samen iets van onze wereld maken. Kunnen we samen onze wereld mooier maken. Kunnen we misschien onze wereld verbeteren, maar dat kan alleen “samen”.

Door elkaar te zien en door gezien te worden wil ik respect oproepen voor elkaars zijn.
En die kleine, uiterlijke verschillen, maken het misschien juist een beetje spannend omdat we toch een stukje nieuwsgierigheid in en voor elkaar behouden/ overhouden. Dat andere trekt, maakt als het goed is nieuwsgierig.
Deze nieuwsgierigheid in en over elkaar vind ik van belang in de tijd waarin we nu leven. Een tijd die in mijn optiek teveel let op verschillen en daarvan uitgaat in plaats van op overeenkomsten.