Glamour

De schoonheid van de mens, man en vrouw,  staat hier centraal. Vaak de vrouw omdat ik haar vaak spannender vind als ze zich op en top mooi heeft gemaakt voor de foto, dan de man die hetzelfde heeft gedaan. Visagie speelt hierbij een rol van betekenis. Ik wil dus de man en de vrouw die ik fotografeer zo mooi mogelijk vastleggen. Spontaniteit vind ik hierbij van ondergeschikt belang. Dat speelt bij straatfotografie weer een prominentere rol. Ik wil het mooie, het bijna volmaakte van man en vrouw vastleggen.

Bij de belichting probeer ik vaak uit te gaan van het natuurlijke licht dat in de ruimte aanwezig is of dat door de ramen naar binnen valt. Ik zoek vaak het licht dat aan de Noordelijke kant van een gebouw aanwezig is. De locatie is vaak een oude fabriek. De spanning tussen schoonheid en verval vind ik prikkelend , uitdagend,verhalend.

In de modelfotografie vind ik de relatie tussen fotograaf en model essentieel. Ik moet m’n model kennen; er moet sprake zijn van een goede sfeer en van wederzijds respect. Alleen dan kan ik mooie en goede foto’s maken, die op hun beurt een verhaal vertellen.

De sfeer waarin ik fotografeer moet altijd gezellig, en fijn zijn.  Een goede sfeer is voor mij voorwaardelijk.