Algemeen

Foto’s die niet direct zijn te categoriseren zijn hier ondergebracht.

Soms gaat het om een ritme. De herhaling is dan de trigger. Vaak gaat het om een kleurenexplosie, soms valt het licht op bijzondere wijze over het onderwerp. Het licht waarmee dan een boodschap wordt geschreven; het licht waarmee ik schrijf, met mijn camera.

Soms is er met vormen en licht gespeeld. Soms is er bewust vervormd in plaats van gevormd.